Kommunene har en viktig rolle i det offentlige kommunikasjonsarbeidet i koronakrisen. Men hva gjør de og hvor flinke er de? Vi retter søkelyset mot kommunene på Sørlandet.

Under lupen: Lindesnes

Når målet er å nå flest mulig innbyggere, er det få mediekanaler som slår lokalavisen. Det har Lindesnes kommune skjønt.

At det er under tre måneder siden Lindesnes, Mandal og Marnardal ble slått sammen til én kommune, gjør koronakrisen ekstra utfordrende å håndtere for ordfører Even Tronstad Sagebakken og rådmann Kyrre Jordbakke. Innbyggerne trenger ofte tid til å bli vant med nye strukturer. Ikke minst når det gjelder kommunikasjon.

Med over 23.000 innbyggere, skal Lindesnes kommune håndtere over dobbelt så mange mennesker som for eksempel Lyngdal, Farsund og Flekkefjord. Og det med egne kommunikasjonskanaler som er svært umodne. For eksempel har Lindesnes under halvparten så mange følgere per innbyggere på Facebook som de nevnte nabokommunene i vest.

MEN LEDELSEN på rådhuset i Mandal har én stor fordel; innbyggerne i de tre sammenslåtte kommunene leser samme lokalavis.

Kommunens bruk av avisen Lindesnes er slående. Få, om noen, ordførere på Agder har fått så mye spalteplass som Even Tronstad Sagebakken de to siste ukene. At han fronter den kommunale koronainformasjonen selv og enkelte ganger sammen med rådmannen, gir dessuten autoritet og troverdighet. Koronakrisen trenger et sterkt og tydelig lederskap. Å overlate kommunikasjonen til mer eller mindre erfarne informasjonssjefer, gir et helt feil signal.

PÅ EGEN WEBSIDE har Lindesnes kommune samlet all koronainformasjon på én side. Denne samlesiden er forholdsvis lettnavigert, med lenker til Folkehelseinstituttet og Helsenorge øverst, fulgt av 16 ulike tematiske bokser og så aktuelle nyheter nederst.

Boksestrukturen er sikkert en standardløsning fra CustomPublish AS. Flere andre sørlandskommuner som benytter denne leverandøren, har tilsvarende struktur på sin samleside. Men skal dette funke, må det prioriteres mye tøffere og ikke fylles på med nye bokser hver gang nye behov dukker opp – slik Lindesnes åpenbart gjør.

DESSUTEN FREMSTÅR det som veldig bakpå at nyheter om nye smittetilfeller i kommunen ikke inkluderes i aktueltfeeden. Det finnes neppe innhold som er mer aktuelt enn nye syke. I stedet oppdaterer kommunen daglig en tabell som dukker opp når du trykker på boksen «Smittestatus».

Lindesnes kommune er ikke på Twitter. Men på Facebook-siden er det mye aktivitet. Her informeres det med høy frekvens. Innholdet fremstår som relevant, og presenteres konsist og med gode illustrasjoner. Dessverre klarer kommunen heller ikke her å fortelle innbyggerne at det er funnet et nytt tilfelle av koronasmitte. Med andre ord, må det jobbes med nyhetsfokus og innholdsprioriteringer.

SOM INNBYGGER i Lindesnes kan du også gå inn på en app og lese om koronaviruset der. Kommunen skal ha ros for at den prøver. Men en app bør helst tilby noe mer enn det du finner på websiden, om ikke annet ha et design som gjør det lettere å konsumere innholdet. Det har ikke appen fra Lindesnes kommune.

KONKLUSJON: Lindesnes-ordføreren går foran i krigen og fronter koronaviruset. Det funker som bare det! Men kommunen kunne vært enda flinkere til å strukturere informasjon og ikke minst skille det viktige fra det mindre viktige.

Terningkast: