Under lupen: Flekkefjord

Kommunene har en viktig rolle i det offentlige kommunikasjonsarbeidet i koronakrisen. Men hva gjør de og hvor flinke er de? Vi retter søkelyset mot kommunene på Sørlandet.

Det er noe daft og uanfektet i koronameldingene som sendes ut fra kommunen lengst vest på Agder. Kanskje er det ikke så merkelig.

Mens nabokommuner som Farsund, Lyngdal og Kvinesdal alle har registrert smittede innbyggere, er flekkefjæringene uten et eneste smittetilfelle. Så langt.

Det er først når krisen rammer for alvor at ledelsen og de ansatte blir satt ordentlig på prøve. En godt forberedt organisasjon får gjerne et løft når adrenalinet bobler og angrepene kommer fra alle kanter. Medarbeiderne tvinges til å ta raske beslutninger og tenke utenfor boksen. Og mange yter det lille ekstra.

MEN HVA SKJER når det varslede smellet aldri kommer? Jo, da kan det motsatte lett skje. Etter en tid i fokusert ventemodus kan medarbeiderne bli litt giddeløse. Kanskje er det dette som har skjedd i Flekkefjord.

Temperaturen i kommunens beredskapsrom – om den nå har et slikt – er påfallende lav. Tabellen som viser smittetallene er ikke ajourført på to uker, til tross for at kommunen selv skriver at den oppdateres daglig fra mandag til fredag.

STRUKTUREN PÅ koronainformasjonen på websidene er helt grei. Her får du svar på de fleste praktiske ting, enten du er ansatt, leder en bedrift eller er elev ved en kommunal skole.

Nyhetsseksjonen har en overvekt av klipp-og-lim-innhold fra nasjonale myndigheter. Noe lokalt stoff finner vi, men da er det som regel praktisk informasjon som smittevern på utesteder og tidspunkt for åpning av de ulike skolene.

I UKEN ETTER 12. mars, da hele landet effektivt ble stengt ned, var ordfører Torbjørn Klungland og rådmann Bernhard Nilsen intervjuet flere ganger i Avisen Agder. Blant annet ba de innbyggerne følge med på kommunens websider.

Men så var det bom stopp. Hvor har kriseledelsen vært de siste to månedene? Hvorfor er rådmann, ordfører og kommuneoverlege nesten ikke intervjuet noe sted på egne medieflater? Hvorfor står ingen frem og gir kriseteamet et ansikt?

På Facebook kjører kommunen en lettere og ledigere stil, som kler innholdet bedre. Oppdateringsfrekvensen er god og vinklingen av innleggene appellerer som oftest til alle aldersgrupper.

KONKLUSJON: Flekkefjord har så langt klart å styre unna koronasmitte. Det bærer kommunikasjonen ut mot innbyggerne preg av.