Tellus – we tell you

Hvordan kommuniserer du og din bedrift med omverdenen? Er dere synlige nok i de riktige mediene? Møter dere kundene på en optimal måte? Er du som leder tydelig nok i dialogen med dine ansatte, markedene og bedriftens styre?

Tellus Kommunikasjon ønsker primært et langsiktig partnerskap med kundene. Vår ambisjon er å gi bedriftene vi samarbeider med trygghet om at hele kommunikasjonsflyten blir ivaretatt. Og at potensialet blir tatt ut på en best mulig måte

La oss identifisere de gode historiene i din bedrift, og hjelpe deg med de vanskelige sakene. La oss sørge for at du og din bedrift skinner i alle kanaler. La oss bistå deg i krevende endringsprosesser. La oss sammen etablere en struktur og en kultur som både skaper kommersiell suksess og stolthet hos deg, de ansatte og eierne.

Vår spisskompetanse er på strategi, lederkommunikasjon og endringskommunikasjon, selskapskommunikasjon og kriseberedskap. Men Tellus Kommunikasjon skal også være et byrå som ser hele bildet og som gir deg råd om hva du trenger, hvor du trenger det, hvordan og når.

Kontakt oss på 957 74 951 eller på epost, sveinung@telluskom.no.