TELLUSMODELLEN

Ikke alle bedrifter trenger en kommunikasjonsansvarlig på heltid. Men du løper en stor risiko ved å nedprioritere denne rollen eller sette feil kompetanse på den. For aldri har det vært viktigere å ha kontroll på hva du kommuniserer, hvordan du kommuniserer, hvor ofte du kommuniserer og hvordan du møter det som kommuniseres om deg.

Med Tellus-modellen får du en stedlig kommunikasjonssjef i en stillingsbrøk som er tilpasset ditt behov, men som alltid er i beredskap for å hjelpe deg. I enkelte virksomheter er det naturlig at vi er på plass én gang i uken. I andre bedrifter vil to ganger i måneden være tilstrekkelig. Uansett sikrer vi deg høy kvalitet i kommunikasjonsarbeidet til en lavere kostnad enn om du skulle ansatte en fast ressurs i en heltidsstilling.

I konseptet ligger en trygghet om at hele kommunikasjonsflyten blir ivaretatt, og at bedriftens potensial blir tatt ut på best mulig måte. Vi sørger for at du er synlig med riktig innhold i de riktige mediene til riktig tid. Vi hjelper deg med å håndtere pressen, lage strategier og bygge strukturer.

Ta kontakt på 957 74 951 eller sveinung@telluskom.no, og fortell oss om dine behov og tanker. Så skreddersyr Tellus Kommunikasjon et opplegg for deg.