Kommunikasjonsstrategi

En kommunikasjonsstrategi skal være et virkemiddel for å oppnå bedriftens overordnede mål. Skal virksomheten fremstå som enhetlig, tydelig og gjenkjennelig i sin kommunikasjon, må den ha noen kjøreregler som alle medarbeidere må forholde seg til. En kommunikasjonsstrategi gir det.

Gjennom workshops, analyser og samtaler med ledelse og ansatte, hjelper vi deg å meisle ut en kommunikasjonsstrategi som er tilpasset bedriftens behov, visjon, misjon og kultur.

I denne prosessen jobber vi med å få på plass flere elementer:

  1. Forstå målgruppen: Identifiser hvem målgruppene dine er. Dette kan være kunder, ansatte, investorer og mediene. Det er viktig å forstå deres behov, interesser, holdninger og preferanser.

  2. Definere mål og målsettinger: Klargjøre hva du ønsker å oppnå med kommunikasjonsstrategien. Dette kan være å øke merkekjennskap, forbedre omdømme, øke salg eller noe annet. Målene bør være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART-kriteriene).

  3. Analysere nåværende situasjon: Gjennomføre en situasjonsanalyse av organisasjonens nåværende posisjon, styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT-analyse). Dette hjelper deg med å forstå hvor du står og hva du kan bygge videre på.

  4. Utforme budskap: Definere klare og konsistente budskap som skal formidles. Disse budskapene bør være i tråd med organisasjonens verdier, mål og ønsket omdømme.

  5. Velge kommunikasjonskanaler: Identifiser de mest relevante kanalene for å nå målgruppen din. Dette kan inkludere sosiale medier, nettsider, e-post, tradisjonelle medier, arrangementer osv. Velg kanaler som passer for målgruppens preferanser.

  6. Utvikle innhold: Lage relevant og engasjerende innhold for hver kanal. Dette kan være artikler, bilder, videoer, infografikk, osv. Innholdet bør være tilpasset kanalen og målgruppen.

  7. Planlegge tidspunkt og frekvens: Bestemme når og hvor ofte du vil dele innhold gjennom de ulike kanalene. Dette kan variere avhengig av målgruppen og type innhold.

  8. Bygge relasjoner med mediene: Dersom mediene er en viktig kanal for kommunikasjonen din, bør du bygge relasjoner med journalister og mediepersonell. Dette kan inkludere å sende pressemeldinger, tilby eksklusive intervjuer, eller arrangere pressekonferanser.

  9. Integrere krisekommunikasjon: Inkludere en plan for hvordan du vil håndtere uforutsette hendelser eller kriser som kan påvirke omdømmet ditt negativt. Vær forberedt på å respondere raskt og transparent.

  10. Måle og evaluere: Etter at strategien er implementert, er det nødvendig å måle resultatene dine mot de opprinnelige målene. Dette kan inkludere målinger som antall besøk på nettsiden, engasjement på sosiale medier, mediedekning osv. Evaluer hva som fungerte bra og hva som kan forbedres.

Kontakt Tellus Kommunikasjon på 957 74 951 eller sveinung@telluskom.no