Koronasvekket omdømme

Det er i krisetider at formuer skapes og tapes, sier finansekspertene. Det samme kan sies om bedriftenes omdømme.

Koronapandemien skaper frykt og har lagt samfunnet i dvale. Dermed endrer også modus seg hos mange. Folk søker andre typer nyheter enn for bare noen dager siden, og informasjonen prosesseres annerledes. Budskap som før traff blink hos kundene, kan nå være helbom.

Bedrifter som ikke er bevisste på akkurat dette, risikerer å komme ut av krisen med stygge riper i lakken.

MARS 2020 ER definitivt ikke tidspunktet for offensive markedsføringsstunt. Salgskampanjer med glimt i øyet bør helst unngås. Bedrifter som derimot er på tilbudssiden og viser ekstra omsorg for omgivelsene, kan komme ut av elendigheten med plusser i margen.

At en lokal sparebank ikke følger rentekuttene fra Norges Bank ned til minste prosentpoeng, vil normalt ikke skape store reaksjoner. Men i en tid der stadig flere permitteres fra arbeidsplassen og mange er usikre på egen privatøkonomiske fremtid, er situasjonen en helt annen. Det har Sparebanken Sør smertelig fått erfare.

FORRIGE FREDAG satte Norges Bank ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,0 prosent for å dempe virkningen av krisen. I stedet for å dele hele redningspakken med kundene, valgte den Agder-baserte banken å nøye seg med et rentereduksjon på boliglån med inntil 0,35 prosent og det med virkning fra 4. mai for eksisterende lån.

Beslutningen fikk ellers så sindige sørlendinger til å rase på bankens Facebook-side. Blant kundene som beskylder banken for å være grådig, er Ann-Christin Sand. Til Fædrelandsvennen sier hun:

– I utgangspunktet er jeg veldig glad i Sparebanken Sør, men det de gjør nå synes jeg er veldig, veldig moralsk forkastelig.

Hun fortsetter:

– Det er ikke nå banken skal vise sin «dugnadsånd» med å holde igjen 0,15 prosent til kundene. Vi støtter opp om banken i tykt og tynt, nå må de vise at de bryr seg tilbake og er solidariske. Nå får banken også ta en sjanse. Hvis ikke banken skal være der for oss under en verdenspandemi, når skal den da være der?

SPAREBANKEN SØR gjorde som de fleste andre norske banker og fulgte DNB, som var tidlig ute med 0,35 prosent kutt. Nordea ga alle kunder et flatt kutt på 0,5 prosent. Flere av de andre lokale bankene på Sørlandet svarte med 0,4 prosent.

Kanskje raker Sparebanken Sør inn en del ekstra millioner rentekroner på å holde igjen rentekuttet. Men omdømmekostnadene kan på sikt bli enda større.

Grådighet lønner seg sjeldent, særlig ikke i krisetid.

I skrivende stund kutter Norges Bank styringsrenten ytterligere til 0,25 prosent. Det blir spennende å se oppfølgingen fra Sparebanken Sør på det nye rentekuttet.

Illustrasjonen er en faksimile fra Fædrelandsvennen.