MENINGSBLOGG

KOMMUNIKASJON I KORONAENS TID

Verden er i krise. Koronaviruset har tatt livet av hundretusener av mennesker. Grenser stenges og handel opphører. Børsene raser, bedrifter mister inntekter og ansatte permitteres. Samfunnet går på lavgir. Vi preges av isolasjon, frykt og pessimisme, men også av solidaritet, nestekjærlighet og dugnadsånd. For mange kommunikatører er dette et helt nytt farvann. Hvordan kommunisere i koronaens tid?