Mediehåndtering

Har du en historie som du gjerne vil fortelle? Et godt årsresultat, en ny ordre eller kanskje en utvidelse av staben? Eller er du blitt kontaktet av en journalist som stiller spørsmål om en sak du ikke vil ha offentlig oppmerksomhet rundt?

Vi hjelper deg med alt dette.

Vi bistår med å:

  • identifisere de gode historiene i din bedrift.
  • fortelle historiene slik at de blir lest.
  • sørge for at historiene når frem til riktig målgruppe
  • håndtere generelle og spesielle mediehenvendelser.

Kontakt Tellus Kommunikasjon på 957 74 951 eller sveinung@telluskom.no