Endringskommunikasjon

Store forandringer i bedriften utløser ofte mange spørsmål og stor usikkerhet. Hos ansatte, partnere, eiere – og ikke minst hos eksisterende og potensielle kunder.

Skal du lykkes med endringene, trenger du derfor en god kommunikasjonsplan.

Nye strukturer er selvsagt viktige å få på plass. Men klarer du ikke å forankre endringene hos de ansatte, er resultatet dømt til å mislykkes. Ofte må det en intern kulturendring til. Og noen ganger er det rett og slett nødvendig å skifte ut en del av mannskapet for å lykkes.

Budskap, valg av mediekanal og timing er viktig når du skal kommunisere endringene til kundene – og ikke minst til de som kan være dine fremtidige kunder. Velger du feil her, er sjansene store for at du mister markedsandeler. Treffer du derimot på denne delen av prosessen, kan oppsiden være svært så hyggelig.

Tellus Kommunikasjon har spisskompetanse på endringskommunikasjon. Vi hjelper deg med å få dine ansatte med på laget, skreddersyr en kommunikasjonsplan for deg og sørger for at planen blir gjennomført på en optimal måte.

Endringer som kan utløse et stort informasjonsbehov er:

  • Oppkjøp og fusjoner
  • Nedskjæringer
  • Nedleggelser
  • Store endringer av produkter og tjenester
  • Bytte av navn og logo
  • Ny markedsstategi
  • Skifte av toppleder
  • Store organisatoriske endringer
  • Kriser